Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/50

 

  Jämsä  1 (1)

    Ympäristönsuojelu

 

                     

 

 

 

Jämsän kaupungin verkkosivut  Kuulutus

                                                               14.4.2022

 

 

 

 

 

 

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / Eväjärvi, Ehunsalmen sora (182-442-1-131) / Hämeen Kuljetus Oy
 

 

 

Jämsän kaupungin valvontajaosto on myöntänyt 13.4.2022 § 23 seuraavan maa-aines ja ympäristölupapäätöksen (maa-aineslaki 4 §, ympäristönsuojelulaki 27 §).

 

Hakija: Hämeen Kuljetus Oy, Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere.

 

Toiminta ja sen sijainti: Lupapäätös koskee kiinteistöllä Ehunsalmen sora (182-442-1-131) harjoitettavaa soranottoa sekä soran ja kiviaineksen murskausta siirrettävällä murskauslaitoksella

 

Kuulutus päätöksestä on julkaistu Jämsän kaupungin verkkosivuilla 20.4.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 27.4.2022. Valitusajan viimeinen päivä on 27.5.2022. Yksityiskohtainen valitusosoitus on liitetty päätökseen.

 

Valvontajaoston päätös on 20.4. - 27.5.2022 välisen ajan nähtävänä Jämsän kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www-jamsa/viralliset ilmoitukset ja kuulutukset sekä ympäristöpäällikön työhuoneessa osoitteessa Koskentie 11, Jämsä.

 

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Piia Koski (p. 0400 243 351)

 

 

 

Julkaistu: 20.04.2022