Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/67

 

  Jämsä  1 (1)

    Ympäristönsuojelu

 

                     

 

 

 

Jämsän kaupungin verkkosivut   Kuulutus

   

    11.5.2022

 

 

 

 

 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Seppola, Ahinmäki RN:o 10:58 / Ahinmäen Konepalvelu Oy             

 

 

Hakija

  Ahinmäen Konepalvelu Oy, Papinmäentie 81, 42300 Jämsänkoski

 

  Toiminta ja sijainti

Maa-ainesten ottaminen koskee soran ottamista kiinteistöllä Ahinmäki (182-429-10-58). Ottamisalueen pinta-ala on yhteensä 2,2 ha ja otettava määrä on 76 000 k-m3. Ympäristölupahakemus koskee karkeamman materiaalin murskausta siirrettävällä murskauslaitteistolla. Alue sijaitsee Jämsä-Halli tien pohjoispuolella, Ruuhikankaan alueella noin 450 metrin etäisyydellä Heräkulman tiestä. Suunnitellut toiminta-ajat ovat: murskaus (15 vrk/v) arkisin klo 7-16 sekä kuormaus ja kuljetus (150 pv/v) arkisin klo 7-18 välisenä aikana. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat pöly- ja meluhaitat.

 

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävänä pitäminen

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Jämsän kaupungin verkkosivuilla 13.5.- 20.6.2022 osoitteessa www-jamsa/viralliset ilmoitukset ja kuulutukset. Hakemus asiakirjoineen on kuulutusaikana nähtävillä myös ympäristöpäällikön huoneessa osoitteessa Koskentie 11, 42100 Jämsä. Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 20.5.2022.

 

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

 

Muistutukset ja mielipiteet esitetään kirjallisesti ja toimitetaan viimeistään 20.6.2022 Jämsän kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteella Keskuskatu 17, 42100 Jämsä tai sähköisesti ympäristölautakunnan osoitteeseen ymparisto@jamsa.fi. Kirjelmästä tulee käydä ilmi muistutuksen tekijän tai mielipiteen ilmaisijan nimi ja yhteystiedot sekä maininta, että kirjelmä liittyy asiaan, joka on merkitty diaariin numerolla 339/2021. Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö p. 0400 243 351 tai piia.koski@jamsa.fi.

 

Valvontajaosto

  

 

 

 

 

 

 

Julkaistu: 13.05.2022