Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/69

 

  Jämsä  1 (1)

    Palvelualue/yksikkö.

 

                     

 

 

 

Jämsän kaupungin verkkosivut   Kuulutus

   

    23.5.2022

 

 

 

 

 

 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / 440 (Moiskala) Hanhijoen louhos RN:o 8:4 / Tero Ahovuori
 

 

 

Hakija

Tero Ahovuori, Keltasuontie 46, 41800 Korpilahti

 

Toiminta ja sen sijainti

Maa-ainesten ottaminen koskee kallion louhintaa ja murskausta siirrettävällä murskauslaitteistolla kiinteistöllä 182-420-8-4. Ottamisalueen pinta-ala on 1,81 ha ja otettava määrä on 64 500 m3. Alue sijaitsee Koskenpään koillispuolella, noin viiden kilometrin etäisyydellä Sahloistentien eteläpuolella. Suunnitellut toiminta-ajat ovat arkisin: poraaminen klo 7-21, räjäytykset klo 8-18, rikotus klo 8-18, murskaus klo 7-22 ja kuljetukset klo 6-22. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä ei ole toimintaa. Työpäiviä vuodessa on noin 20-40 kpl.  

 

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävänä pitäminen

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Jämsän kaupungin verkkosivuilla 27.5.- 4.7.2022 osoitteessa www-jamsa/viralliset ilmoitukset ja kuulutukset. Hakemus asiakirjoineen on kuulutusaikana nähtävillä myös ympäristöpäällikön huoneessa osoitteessa Koskentie 11, 42100 Jämsä. Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 3.6.2022.

 

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

 

Muistutukset ja mielipiteet esitetään kirjallisesti ja toimitetaan viimeistään 4.7.2022 Jämsän kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteella Keskuskatu 17, 42100 Jämsä tai sähköisesti ympäristölautakunnan osoitteeseen ymparisto@jamsa.fi. Kirjelmästä tulee käydä ilmi muistutuksen tekijän tai mielipiteen ilmaisijan nimi ja yhteystiedot sekä maininta, että kirjelmä liittyy asiaan, joka on merkitty diaariin numerolla 796/2022. Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö p. 0400 243 351 tai piia.koski@jamsa.fi.

 

Valvontajaosto

  

 

 

 

 

Julkaistu: 27.05.2022