Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/161

 

  Jämsä  1 (1)

    Elinvoima/Ympäristönsuojelu

 

                     

 

 

 

Jämsän kaupungin www-sivut  Kuulutus

   

    6.11.2023

 

 

 

 

 

 

Maa-aineslupahakemus / 432 (Toivila), Mäntyranta RN:o 7:40 / Ari Röman
 

 

 

 

Hakija

Ari Röman

Mäntäntie 1464

42100 Jämsä

 

Toiminta ja sijainti

Maa-ainesten ottaminen koskee hiekan ja soran ottamista kiinteistöltä Mäntyranta 182-432-7-40. Ottamisalueen pinta-ala on 3,51 ha ja otettava määrä on 334 000 m3ktr. Alue sijaitsee noin 21 kilometrin etäisyydellä Jämsän keskustasta kohti Mänttä-Vilppulaa.

 

 Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävänä pitäminen

 Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Jämsän kaupungin verkkosivuilla 7.11. - 14.12.2023 osoitteessa www-jamsa/kuulutukset. Hakemus asiakirjoineen on kuulutusaikana nähtävillä myös ympäristöpäällikön huoneessa osoitteessa Koskentie 11, Jämsä. Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 14.11.2023.

 

 Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

 

 Muistutukset ja mielipiteet esitetään kirjallisesti ja toimitetaan viimeistään 14.12.2023 Jämsän kaupungin valvontajaostolle osoitteella Paattilantie 2, 42100 Jämsä tai sähköisesti valvontajaoston osoitteeseen ymparisto@jamsa.fi. Kirjelmästä tulee käydä ilmi muistutuksen tekijän tai mielipiteen ilmaisijan nimi ja yhteystiedot sekä maininta, että kirjelmä liittyy asiaan, joka on merkitty diaariin numerolla 1613/2023. Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö p. 0400 243 351 tai piia.koski@jamsa.fi.

 

Valvontajaosto

 

Julkaistu: 07.11.2023