Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

 

Khall 15.11.2021 § 376 

 

Valmistelu hallintojohtaja Auli Korhonen p. 040 5572146

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä 15.11.-31.12.2021. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Vaali toteutetaan vaalipiireittäin, jotka määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa.

Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan kolme (3) jäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020) vastaava äänimäärä. Jämsän virallinen asukasluku on 30.11.2020 (Digi- ja väestötietovirasto) 19 939.

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalien jäsenäänestyksessä määräytynyt vaalitulos saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä.

Vaalipiirin 5.10.2021 pidetty kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä on esityslistan liitteenä.

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

Jämsän kaupunginvaltuuston äänestystulos eli ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät viedään Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.

 

 

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö 25 §

 

Ehdotus vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

 

 Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 29.11.2021 § 69  

377/00.00.01/2021  

 

 

  

 

  

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Ääntenlaskijoiksi nimettiin Sari Jussila ja Leena Pärnäjärvi.

Kaupunginvaltuusto suoritti vaalin suljetuin lipuin. Pöytäkirjaan merkittiin seuraava äänestystulos:

Kunnan asukasluku 19 939 (30.11.2020).
Ääniä annettiin 43 kpl. Yksi (1) ääni hylättiin.

 

Listan numero

Äänimäärä

Äänestystulos

2

7

3246

3

3

1391

4

8

3710

5

12

5564

6

5

2318

7

1

464

8

6

2782

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa