Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 174

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kenraalintien virastotalon nimikilpailun julkistaminen, aikataulu ja kilpailusäännöt

 

Khall 06.06.2022 § 174 

944/00.01.02/2022

 

 Valmistelija:  elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 040 747 7736

 

Päänkirjaston, nuorisotilan ja neuvonnan toimintojen muutettua Jämsän Foorumiin, Kenraalintien virastotalolle on muuttamassa elinvoimatoimen ja konsernipalvelujen toimistoja. Kenraalintien virastotaloa voidaan jatkossakin kutsua virastotaloksi, mutta palvelukokonaisuus voidaan myös nimetä uudella yhteisellä, virallisella nimellä, jotta se erottuu mm. Kelhänkadun virastotalosta. Kenraalintien muuton valmistelun yhteydessä päätettiin tehdä kaupunginhallitukselle ehdotus nimikilpailun järjestämisestä seuraavasti

 

1)      Nimikilpailu julkistetaan alkavaksi 10.6.2022 ja se päättyy 30.6.2022. Kilpailusta ilmoitetaan paikallislehdessä, kau­pun­gin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

2)      Kilpailuraatiin kuuluvat kaupungin edustajina talousjohtaja Ari Luostarinen, elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari, maankäyttöinsinööri Teijo Taipale, kirjanpitopäällikkö Taru Frisk ja suunnittelija Katja Lahtinen.

3)      Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja tälle varaedustajan kilpailuraatiin. 

4)      Nimikilpailun sään­nöt:

 1. Kilpailun järjestää Jämsän kaupunginhallitus
 2. Kilpailu on kaikille avoin. Kilpailija voi osallistua nimikilpailuun enintään kahdella (2) ehdotuksella.
 3. Nimen tulee soveltua julkisyhteisön viralliseen käyttöön.
 4. Kilpailija vastaa siitä, että hänellä on oikeudet ehdottamansa ni­men käyttöön sekä edelleen oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edel­lyt­­mät oikeudet Jämsän kaupungille.
 5. Voittajalla tai muulla kilpailijalla, jonka ehdotus on palkittu tai jon­ka ehdotus tulee valituksi nimeksi, ei ole oi­keut­ta luovuttaa kilpailuun lä­he­tet­tyi­hin ehdotuksiin liittyviä oi­keuk­sia muille kuin Jämsän kau­pun­gil­le.
 6. Kilpailuaika on 10.6.-30.6.2022. Kilpailuun jätetty ni­mi­eh­do­tus poistetaan kilpailusta, jos sitä ei ole jätetty määräaikaan men­nes­sä tai ehdotus ei muuten vastaa kilpailuohjeita.
 7. Kilpailuun voi osallistua täyttämällä sähköisen lomakkeen kaupungin verkkosivuilla tai kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Kilpailun paperilomakkeita voi hakea ja palauttaa Jämsän neuvontaan, osoitteeeseen Keskuskatu 2-4, Jämsä. Kuoreen merkintä "Ni­mi­kil­pai­lu". Kilpailuehdotusten yhteydessä tulee ilmoittaa nimiehdotuksen tekijän ni­mi ja yh­teys­tie­dot.
 8. Kilpailuraati käsittelee kilpailuehdotuksia nimettöminä. Ehdotuksia vas­taan­otet­taes­sa kilpailijoiden yhteystiedot jäävät vain ehdotusten vas­taan­ot­ta­jan tie­toon, joka ei osallistu raadin työskentelyyn.
 9. Kilpailuraadin jäsenet eivät voi  ehdotuksellaan osallistua kilpailuun.
 10. Kilpailuehdotuksia ei palauteta.
 11. Voittajaehdotus saa 300 euron lahjakortin haluamaansa paikalliseen liikkeeseen. Lahjakortin mah­dol­li­nen veronalaisuus jää saajan vastuulle. Järjestäjä varaa oi­keu­den jakaa voittosumma myös toisin tai ei jakaa pal­kin­toa lainkaan. Palkitun nimen oikeudet siir­ty­vät Jämsän kau­pun­gil­le.
 12. Kaupunki ei sitoudu käyttämään mitään kilpailuun jätettyä eh­do­tus­ta uutena nimenä.
 13. Kaupunki varaa oikeuden domain-tunnuksen rekisteröintiin.
 14. Jämsän kaupunginhallitus päättää nimen, joka voi olla muukin kuin kilpailussa ehdotettu tai palkittu. Mikäli nimeksi valitaan muu kuin kilpailussa palkittu ehdotus, kaupunginhallitus päättää valitun ni­men ehdottajalle annettavasta palkinnosta.

 

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö § 25

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

 

 Kaupunginhallitus hyväksyy nimikilpailun julkaisemisen, aikataulun ja säännöt.

Kaupunginhallitus nimeään edustajansa ja varaedustajan kilpailuraatiin.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen edustajaksi kilpailuraatiin nimettiin Tuula Peltonen ja varalle Joni Frisk.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa