Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen - määräala kiinteistöstä 182-413-1-802 Kalmoniemi

 

Khall 17.01.2022 § 14  

558/10.00.00/2022   

 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Teijo Taipale, puh. 040-7521901

 

Kiinteistönluovutusilmoituksen mukaan kiinteistöstä 182-413-1-802 Kalmoniemi on 29.12.2021 luovutettu kauppakirjalla noin 40 000 m2:n suuruinen määräala. Kauppahinta on 19 000,00 euroa.

 

Tekninen lautakunta on 29.3.2017 § 45 hyväksynyt alueelle, jossa määräala sijaitsee, Kalmoniemen asemakaavaluonnoksen. Asemakaavaluonnoksessa määräalan idänpuoleinen osa on merkitty Retkeily- ja ulkoilualueeksi, jossa ympäristö säilytetään. Kaavamerkinnän VR-1/s mukaan merkitylle rakennusalalle saa sijoittaa vähäisiä käyttötarkoituksen mukaisia rakenteita. Alueella on huomioitava mahdolliset muinaisjäännökset, metsälaissa mainitun harvapuustoisen kalliometsätyypin ominaispiirteiden säilyminen sekä maisema-arvot. Jämsän taajamaosayleiskaava 2030 mukaan alueella sijaitsee muinasmuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm-108). Alueen asemakaavan toteutuessa kaupungille saattaa aiheutua maankäyttö- ja rakennuslain 101 §:n perusteella lunastusvelvollisuus luovutuksen kohteena olevaan määräalaan.

 

Kalmoniemi sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla Päijänteen rannassa laivaväylän varrella ja sisältyy valtioneuvoston istunnossaan 18.11.2021 tekemän päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista (VAMA 2021) mukaisen kohteen numero 97. Jämsänjokilaakso aluerajaukseen.  Kalmoniemi on myös tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue Kaipolan taajaman asukkaille.

 

Kunnan etuosto-oikeudesta on säädetty etuostolaissa (608/1977). Etuostolain 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 

Ehdotus vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

 

 Kaupunginhallitus päättää käyttää kunnan etuosto-oikeutta kiinteistöstä 182-413-1-802 Kalmoniemi 29.12.2021 luovutetun n. 40 000 m2:n suuruisen määräalan osalta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa