Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Hallintosääntöön lisäykset sote-toimialan osalta

 

SoTe 16.12.2021 § 162 

 

 

 

 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, p. 040 183 6444.

 

 Sosiaali- ja terveystoimeen on tullut uusia viranhaltijoita, joiden päätösvalta tulee tulee lisätä Jämsän kaupungin hallintosääntöön. Lisäksi uusi asiakasmaksulaki on tuonut viranhaltijoiden päätettäväksi uusia asioita, esim. tasasuuruisten asiakasmaksujen alentaminen tai poistot. Ne on myös lisättävä hallintosääntöön.

 

 Kaupunginvaltuusto vahvistaa hallintosäännön ja siinä tehtävät muutokset.

 

Kohta 38.4 § Johtava sosiaalityöntekijä

Ratkaisuvalta:

13) päättää terveydenhuollon tasasuuruisten ja tulosidonnaisten maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä

 

Kohta 38.12 § Sosiaalityöntekijä (päihde- ja mielenterveyspalvelut)

Ratkaisuvalta:

1)      valmistelee asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän päätettäväksi huomioiden asiakkaan ja perheen kokonaistaloudellinen tilanne,

2)      päättää sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain sekä päihdehuoltolain mukaisista toimenpiteistä niiltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty muulle viranhaltijalle, keskinäisen työnjaon, lautakunnan antamien ohjeiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti,

3)      päättää viivytyksettä lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisesta kiireellisen lastensuojelutarpeen selvityksen käynnistämisestä

4)      päättää kaikissa muissakin lastensuojelutilanteissa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisesta, onko ilmoituksen perusteella syytä tehdä selvitys lapsen lastensuojelun tarpeesta

5)      päättää asiakaskohtaisten lausuntojen antamisesta.

 

Kohta 38.15 § Vanhuspalvelujohtaja

Ratkaisuvalta

8) päättää kotiin annettavista palveluista ja niistä perittävistä korvauksista vahvistettujen perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti

 

Kohta 38.17 § Kotihoidon sairaanhoitaja/tiimivastaava

Ratkaisuvalta:

1) päättää kotiin annettavista palveluista ja niistä perittävistä korvauksista vahvistettujen perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti

2) päättää sosiaalihuoltolain mukaisista toimenpiteistä niiltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty muulle viranhaltijalle, keskinäisen työnjaon, lautakunnan antamien ohjeiden ja yleisten ohjeiden

 

Kohta 38.18 § Asiakasohjaaja

Ratkaisuvalta:

1) päättää kotiin annettavista palveluista ja niistä perittävistä korvauksista vahvistettujen perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti

2) päättää sosiaalihuoltolain mukaisista toimenpiteistä niiltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty muulle viranhaltijalle, keskinäisen työnjaon, lautakunnan antamien ohjeiden ja yleisten ohjeiden

 

Kohta 38.19 § Omaishoidon asiakasohjaaja

Ratkaisuvalta:

1)      päättää omaishoidon tuen myöntämisestä ohjeiden mukaan

2)      päättää sosiaalihuoltolain mukaisista toimenpiteistä niiltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty muulle viranhaltijalle, keskinäisen työnjaon, lautakunnan antamien ohjeiden ja yleisten ohjeiden

 

Kohta 38.20 § Gerontologinen sosiaalityöntekijä

Ratkaisuvalta:

1)            tekee ikääntyneiden palveluissa viranhaltijapäätöksiä, mm. yli 65-vuotiaiden asiakasmaksujen alentamiset ja perimättä jättämiset huomioiden asiakkaan ja perheen kokonaistaloudellisen tilanteen

2)      päättää sosiaalihuoltolain mukaisista toimenpiteistä niiltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty muulle viranhaltijalle, keskinäisen työnjaon, lautakunnan antamien ohjeiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti

3)      päättää asiakaskohtaisten lausuntojen antamisesta

 

Hallintosääntöön tehtävät muutokset menevät 17.1.2022 kaupunginhallitukseen ja sitten valtuustoon.

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 §

 

Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy hallintosäännön toimialaa koskevat lisäykset/muutokset ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Khall 17.01.2022 § 7  

197/00.01.01/2021   

 

 

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 25

 

Ehdotus vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

 

 Kaupunginhallitus ehdottaa -valtuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä kuvatut hallintosäännön muutokset.

 

Päätös Keskustelun aikana esittelijän muutti päätösehdotusta. Muutettu ehdotus:
Hallintosäännön muutosehdotukset palautetaan uudelleen valmisteluun.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa