Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 26.04.2023/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Karttaliite vuokra-alueista

 

Elvoi 26.04.2023 § 55 

1434/10.00.02/2023

 

 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Teijo Taipale, p. 040 752 1901

 

Winda Energy on tiedustellut Jämsän kaupungilta aurinkovoimala-alueeksi soveltuvia alueita. Winda Energyn ja kaupungin maankäytön viranhaltijoiden välisissä neuvotteluissa on tarkasteltu useita vaihtoehtoja sopivaksi sijoituspaikaksi aurinkovoimalalle. Tarkastelluista vaihtoehdoista Winda Energy on alustavasti todennut heidän tarpeisiinsa soveltuvaksi kaksi aluetta, jotka sijaitsevat Tampere-Jyväskylä rautatien molemmin puolin Jämsän kaupungin omistamalla peltoalueella Seppolantien ja (mt 6031) ja Tampereentie (vt 9) välissä. Tarkentuneen aluerajauksen mukaan alueiden yhteispinta-ala on noin 66,1 hehtraaria. Alueet sijaitsevat kiinteistöjen 182-414-10-38 Ekola, 182-429-1-103 Kunnanesa, 182-429-16-102 Häme-Metsälä, 182-429-16-178 Ojansivu, 182-429-16-248 Ojansivu II, 182-429-16-257 Lammassuo, 182-429-16-302 Päivilä, 182-429-16-306 Tasamaa, 182-429-16-338 Kuokkala, 182-429-16-339 Könkkölä, 182-429-20-16 Purola, 182-429-21-7 Aittopohja, 182-429-37-2 Kumpare, 182-432-3-43 Suksisuo ja 182-432-3-63 Pienami kohdalla.

 

Jämsän kaupunginhallitus on 27.3.2023 § 80 merkinnyt tiedoksi Winda Energyn aurinkovoimalahankkeen ja päättänyt evästää elinvoimalautakuntaa maa-alueen vuokraamiseen liittyen.

 

Winda Energyn ja kaupungin viranhaltijoiden välillä käytyjen neuvotteluiden tuloksena on laadittu luonnos maanvuokrasopimuksesta kyseessä olevien alueiden vuokraamiseksi aurinkovoimalatoimintaa ja sen tarvitseman lupaprosessin käynnistämistä varten. Vuokrasopimusluonnoksen ehtojen arvioimiseksi sekä markkinaehtoisen vuokratason määrittämiseksi on saatu lausunto Arviontikeskus Oy:ltä. Sopimusehtojen sisällön osalta on konsultoitu myös asianajaja Elina Saarta Urtti asianajotoimisto Oy:stä.

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 28 § 11

 

Ehdotus Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

 

 Elinvoimalautakunta päättää vuokrata Winda Energy Oy:lle vuokrasopimusluonnoksen mukaisilla ehdoilla liitteenä olevaan  karttaan merkityt noin 66,1 ha:n suuruiset maa-alueet.

 

Päätös Keskustelun aikana elinvoimajohtaja muutti päätösehdotuksen seuraavaksi:

Elinvoimalautakunta päättää vuokrata Winda Energy Oy:lle vuokrasopimusluonnoksen mukaisilla ehdoilla liitteenä olevaan karttaan merkityt noin 66,1 ha:n suuruiset maa-alueet.

Elinvoimalautakunta on Arviontikeskukselta saadun lausunnon perusteella todennut, että vuokrasopimusluonnoksen mukainen vuokrataso vastaa kuntalain 130.2  § edellyttämällä tavalla markkinaperusteista vuokratasoa, ja että arvioitsijalla on ollut riittävä osaaminen ja kokemus arvion tekemiseen.

Muutettu päätösehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että Anssi Mennala ei esteellisenä (yhteisöjäävi) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa