Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Jämsän kaupungin esitykset Itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajista 2024

 

Khall 22.04.2024 § 95 

1152/00.04.00/2022

 

 Valmistelija: hallintojohtaja Auli Korhonen, puh. 040 557 2146.

 

Aluehallintovirastot pyytävät ehdotuksia vuoden 2024 It­se­näi­syys­päi­­nä annettavista Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ri­ta­ri­kun­tien kunniamerkeistä.

 

Ehdotukset koskevat opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön hal­lin­non­alo­ja.

 

Ehdotusten on perustuttava hyvin perusteltuihin, ritarikuntien sään­­jen mukaisiin henkilökohtaisiin ansioihin. Ritarikuntien hallitus te­kee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan pre­si­den­til­le.

 

Kunniamerkkiehdotusten tulee perustua ritarikuntien sääntöjen mu­kai­siin merkittäviin henkilökohtaisiin ansioihin, jotka tulee perustella eh­do­tuk­sis­sa hyvin. Ensisijaisena lähtökohtana merkin saannille on kes­ki­ta­son yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoit­ta­nut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa teh­­vis­sä.

 

Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle esim. kunnalliselle luot­ta­mus­hen­ki­löl­le on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kun­nal­lis­hal­lin­non alalla. Ehdotettaessa kunniamerkkejä kunnallisille luot­ta­mus­hen­ki­löil­le on ehdotettavasta henkilöstä ilmoitettava myös hänen pää­toi­men­sa ja koulutuksensa sekä muutkin kuin pelkästään luot­ta­mus­toi­men hoitamiseen liittyvät ansiot.

 

Kriteereitä ylemmän kunniamerkin saamiselle on, että edellisestä kun­nia­mer­kin antamisesta tai arvonimen myöntämisestä on kulunut vä­hin­tään seitsemän vuotta. Tällöin on tärkeää korostaa ehdokkaan edel­li­sen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita.

 

Asianmukaisesti täytetyt ja perustellut ehdotukset pyydetään toi­mit­ta­maan viimeistään 23.4.2024 siihen aluehallintovirastoon, jonka toi­mi­alu­eel­la kunniamerkin saajaehdokas asuu. Määräajan jälkeen saa­pu­via esityksiä ei oteta huomioon.

 

Kaupunginhallitus on nimennyt toimikaudekseen kun­nia­merk­ki­työ­ryh­mään Erja Laaksosen, Antti Lähdesmäen, Merja Lahtisen ja Ulla Patrosen.

 

Kunniamerkkityöryhmän tehtävänä on valmistella kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päätettäväksi itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset ja äi­tien­päi­­kun­nia­merk­ki­esi­tyk­set.

 

Kunniamerkkityöryhmä kokoontui 9.4.2024 ja on jatkanut valmistelua kokouksen jälkeen.

 

Kunniamerkkityöryhmän ehdotus annetaan kokouksessa.

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö § 24

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

 

 Kaupunginhallituksen esitys kunniamerkkien saajiksi on työryhmän ehdotuksen mukainen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa