<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta / Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa]]><![CDATA[Päätös melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevaan ilmoitukseen]]><![CDATA[Kuulutus / ehdotus / Luoteis-Himoksentien asemakaavan muutos ja laajennus]]><![CDATA[Voimaantulo / kuulutus / 2. kaupunginosan korttelin 55 asemakaavan muutos (Paattilantie)]]><![CDATA[Kuulutus / rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta / Kuulemiskokous / Voimajohtoyhteys Alajärven ja Hikiän (Hausjärvellä) sähköasemien välille]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus]]><![CDATA[Kuulutus / kaupunginvaltuuston kokous]]><![CDATA[Päätös melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevaan ilmoitukseen]]><![CDATA[Päätös melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevaan ilmoitukseen]]><![CDATA[Kuulutus / Europarlamenttivaalit 2024]]><![CDATA[Päätös melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen]]><![CDATA[Päätös melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevaan ilmoitukseen]]><![CDATA[Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta / UPM Speciality Papers Oy:n Vierelän kaatopaikan ympäristöluvan lupamääräyksen 41 mukainen selvitys kaatopaikan suotovesien käsittelystä, Jämsä]]><![CDATA[Kuulutus jätetaksasta]]><![CDATA[Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta / Teknologian ja prosessin testausta pyrolyysiöljyn valmistuksessa koskevan koetoimintaluvan jatkoaikahakemus / Kaipola Circular Oy / LSSAVI/6446/2024]]><![CDATA[Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu]]><![CDATA[Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta / Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)]]>