<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Maisematyölupahakemus]]><![CDATA[Jämsän kaupungin omistamien kahden peltoryhmän vuokraamisen kilpailutus]]><![CDATA[Kuuleminen suunnittelutarveratkaisuhakemuksen johdosta]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus]]><![CDATA[Kuulutus / kaupunginvaltuuston kokous 11.12.2023]]><![CDATA[Himoksen keskusta-alueen viitesuunnittelu / luonnos]]><![CDATA[Päätös melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevaan ilmoitukseen]]><![CDATA[Kuulutus]]>