<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Pöytäkirjat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Kaupunginhallituksen linjaus kaava-alueiden ulkopuolisten teiden hoitoon]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Hallintoriitahakemus koskien lastensuojelulain mukaan avohuollon tukitoimena tai sijaishuoltoon sijoitettujen tai jälkihuollossa olevien lasten varhaiskasvatuksen kustannuksia vuodelta 2023]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Sisäinen joukkoliikenne / talviajan vuorot ja aikataulujärjestelyt (talvikausi 2024-2025)]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Kuukausiraportti 05/2024]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Länkipohjan lakkauttamisprosessin keskeyttäminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Koskenpään koulun lakkauttamisprosessin keskeyttäminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 laadintaohjeet]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.06.2024 / Perusopetus/ viittomakielen tulkkauspalveluiden hankinta]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.06.2024 / Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.06.2024 / Sivistyslautakunta / pöytäkirjat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.06.2024 / Jämsän kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 57 talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvän talousohjelman toimeenpano / Vinnin asunto]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.06.2024 / Työvalmennussäätiö Avituksen nuorten palveluiden kotiuttaminen/ valtionapukelpoisuuden hakeminen/toimivallan siirto tarvittaessa aktivoituvana]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.06.2024 / Sivistystoimiala / talouden toteuma tammi-toukokuu 2024]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.06.2024 / Nuorisovaltuuston aloite kouluaamujen myöhentämisestä]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.06.2024 / Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien B1-kielen opetusta]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 13.06.2024 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakunta 13.06.2024 / Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakunta 13.06.2024 / Työllisyysaluelautakunta / kokoukset ja menettelytavat]]><![CDATA[Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakunta 13.06.2024 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 13.06.2024 / Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 13.06.2024 / Viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 13.06.2024 / Jätetaksan täydentäminen]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 13.06.2024 / Maanvuokrasopimus, NWJ FIN Oy - noin 900 neliömetrin suuruinen vuokra-alue kiinteistöstä 182-424-7-0 RATAVIERI II]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 13.06.2024 / Patajoen pohjapadon kunnostus, rullaradan rakentaminen ja pienvenereittiin liittyvien nykyisten rakenteiden pysyttäminen / hakemuksen täydennyspyyntö]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 13.06.2024 / Elinvoimalautakunnan syyskauden 2024 kokousaikataulu]]>