<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Pöytäkirjat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Palkkatoimikunnan jäsenen valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Jämsän Terveys Oy / hallituksen jäsenten valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Jämsän kaupungin ehdotus verotuksen oikaisulautakunnan jäseneksi vuosille 2023-2027]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Lähihoitajan toimen (vakanssi 342013) täyttölupa Kuhmoisten vuodeosasto 10]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Lähihoitajan toimi (vakanssi 34125) Kuhmoisten iäkkäiden tehostettuun palveluasumiseen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Jälkihuollon sosiaalityöntekijän viran perustaminen lapsiperheiden sosiaalityöhön]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikön viran täyttölupa (vakanssi 300003)]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Työsuojelu /Tarkastuskertomus 2022/5945 / Johdon kuormitus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.1.-31.3.2022]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Senioriasumisen kehittämishanke / Jämsän Vanhaintuki ry:n tilanne]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Jäähallin käyttöä ja jääurheilun tukemista koskevat sopimukset: Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:n, Jämsänkosken Tekojäärata Oy:n ja Längelmäki Halli Oy:n sopimukset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Talousarvion ja -suunnittelun ohjeistus 2023]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Talousarvioasetelma talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Talousarvion 2022 muutos / Elinvoimatoimi]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / TIKKA - tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua hanke]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Himoksen lumivarma latu, hankkeen loppuraportti]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Eväjärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Kiinteistön osto (nro 182-1-9-12)]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Peikkorinteen asemakaavan muutos]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / FinnMetko / Yhteistyö- ja aluevaraussopimus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.06.2022 / Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.06.2022 / Sivistyslautakunta / pöytäkirjat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.06.2022 / Pälämäen kotiseutumuseo / Irtaimiston sähköisen luetteloinnin jatkamista v. 2021 varten haetun avustuksen loppuraportti]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.06.2022 / Pälämäen kotiseutumuseo/ irtaimiston sähköistä luettelointia v. 2020 varten haetun avustuksen loppuraportti]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.06.2022 / Pälämäen kotiseutumuseon sähköisen esineluetteloinnin jatkaminen / hanke 2022 / käyttösuunnitelma]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 21.06.2022 / Kestävän kehityksen tiekartta / Hankehakemus]]>