Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 102

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Selvitys ammatillisen koulutuksen järjestämisestä

 

Khall 17.04.2023 § 102 

1537/00.01.02/2023

 

 Valmistelu sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062

 

Jämsän kaupunki on Koulutuskuntayhtymä Gradian jäsenkunta.  Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jämsän seudun koulutuskuntayhtymän fuusioituminen tapahtui v. 2009 alusta. 

 

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaista koulutusta sekä siihen liittyvää kehittämistä, tutkimusta ja palvelua.

Koulutuksen tarkoituksena on vastata osaltaan maakunnallisesta ja seudullisesta kehittämisestä.  Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää aikuisten perusopetusta, taiteen perusopetusta, vapaata sivistystyötä ja lukiota koskevan lainsäädännön mukaista koulutusta.  Fuusioitumisen yhteydessä hyväksyttiin järjestämissopimus, jossa sovittiin mm. hallinnosta, taloudesta ja organisaatiosta.

 

Jämsän kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä Gradian välillä on perustavanlaatuisia näkemyseroja mm. seuraavista aiheista:

1) kuntayhtymässä toteutettujen yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksesta ja sen johdosta päätetyistä toimenpiteistä,

2) siitä, miten päätetyt toimenpiteet noudattavat jäsenkuntien valtuustoissa päätettyä, perussopimuksessa sovittua kuntayhtymälle määriteltyä tehtävää ja järjestämissopimuksessa sovittua hallintoa, taloutta ja organisaatiosta sekä

3) prosessien aikaisesta toimintakulttuurista ja yhteistyön laadusta suhteessa kuntayhtymän toiseksi suurimpaan jäsenkuntaan.

 

Edellä mainituista syistä johtuen Jämsän kaupunki on arvioinut erilaisia mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen ja kehitystyön vahvistamiseksi. Vaihtoehdoista on kevään aikana käyty keskusteluja lähialueilla toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa, Gradia mukaan lukien. Käytyjen keskustelujen johdosta on todettu, että tilanteessa on perusteltua teettää laaja-alainen selvitys ammatillisen koulutuksen järjestämisen tosiasiallisista vaihtoehdoista vaikutuksineen. Selvityksen tulisi vastata siihen, millaisessa yhteistyörakenteessa

- Jämsän kaupungin alueella toteutettava ammatillisen koulutuksen järjestäminen, saatavuuden ja sitä kautta yksilön oppimismahdollisuuksien turvaaminen ja osaamisen vahvistuminen sekä koulutuksen kehittyminen jatkossa toteutuu ja millaisin reunaehdoin

- on löydettävissä ja rakennettavissa yhteistyömuotoja ja oppimisympäristöjä/-tapoja, jotka edesauttavat koulutuksen ja alueen kilpailukykyä,

- ammatillisen koulutuksen osuus alueellisessa ja Jämsän kaupungin ja sen elinkeinoelämän kehittämisessä toteutuu ja vahvistuu.

 

Selvityksessä tulee vertailtavaksi vaihtoehdot ja huomioon otettavaksi jo käynnissä olevat ja tulevaisuuteen yltävät toimintaympäristön muutokset.  Näitä toimintaympäristön muutoksia ovat mm. väestökehitys ja siitä johtuva lasten ja nuorten ikäluokan pieneneminen, julkishallinnon taloudellinen tilanne, mikä voi heijastua valtakunnallisesti muutospaineina toisen asteen koulutuksen järjestäjäkentässä ja koulutuksen tarjonnassa, osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, työllisyysuudistus, johon myös osin liittyy kotouttamisuudistus ja oppivelvollisuusuudistus.  Lisäksi on huomioitava v. 2020 Jämsän kaupunkia kohdannut äkillinen rakennemuutos ja elinkeinoelämän kehittymisnäkymät.

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Hallintosääntö § 24 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

 

 Kaupunginhallitus hyväksyy selvityksen teettämisen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään asiaa koskevat tarkemmat päätökset ja toimeksiannon.  Kaupunginhallitus ja sivistyslautakunta pidetään säännöllisesti informoituna asiasta.

 

Päätös Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan. Muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy selvityksen teettämisen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään asiaa koskevat tarkemmat päätökset, toimeksiannon ja nimeämään ohjausryhmän. Selvityksen tulee sisältää suositus toimenpiteistä. Kaupunginhallitus ja sivistyslautakunta pidetään säännöllisesti informoituna asiasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa